Η εταιρία μας είναι μέλος του ομίλου NEXIA INTERNATIONAL ενός διεθνούς δικτύου ανεξαρτήτων λογιστικών, ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιριών που κατατάσσεται στην 9η θέση παγκοσμίως σύμφωνα με το International Accounting Bulletin Survey 2018, έχοντας πάνω από 245 μέλη με παρουσία σε 115 χώρες.

      Η Nexia International και τα μέλη της δεν αποτελούν διεθνή συνεταιρισμό. Τα μέλη της είναι ιδιοκτησιακά και λειτουργικά ανεξάρτητες οντότητες. Τα εμπορικά σήματα NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA και το λογότυπο NEXIA ανήκουν στην Nexia International Limited και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.